«

»

Obilježavanje međunarodnog dana Skåla – 28.04.2016.

9Dana 28.04. je održan Upravni odbor SI Zagreba te je prigodnim druženjem obilježen Svjetski dan Skål Internationala. Na Upravnom odboru su uz predjsednicu Aleksandu Mandić-Kauzčlarić sudjelovali: Zlatan Fröhlich, Silva Ušić, Aleksandra Uhernik Đurđek, Mario Matko i Ivan Gašpert.

Između ostaloga bilo je riječi o aktivnostima Kluba u narednom periodu kao i o pristupanjima novih članova.